Tryk på vores logo for at komme tilbage til shoppen

Vi vil meget heller have at vores kunder skriver deres anmeldelser, meninger og kommentarer på vores Facebook side. Vi sletter ikke nogen beskeder på Facebook! https://www.facebook.com/IsenkramOnlineAps

Trustpilot er et selskab som gerne vil tvinge net butikkerne til at benytte dem.

Vi har før benyttet Trustpilot, dengang havde de et gratis produkt. Da Trustpilot begyndte at fjerne vores kommentar til de anmeldelser som vi fik meldte vi ud at vi ikke ønskede deres service mere.

Trustpilots svar var at vi kunne købe et abonnent så kunne vi skrive kommentarer. Deres mindste produkt koster p.t. (2013) 800 kr. + moms pr. mrd. med mulighed for at net butikken kan modtage 300 ordre pr. mrd. Denne omkostning kan kun blive pålagt butikkens kunder. For en lille webshop som Isenkram Online vil det betyde en omkostning på 25-30 kr. pr. ordre. Det mener vi ikke er acceptabelt fór vores kunder,

Vi mener at et firma som trustpilot er meget useriøse når de tvinger internet butikker til at betale for at få lov til skrive kommentar til de anmeldelser der kommer.

Vi har en enkelt anmeldelse som vi ikke har kunnet gøre noget ved. De kommentarer vi havde skrevet er fjernet af Trustpilot! Det er en anmeldelse fra ”Helle” Vi har over trustpilot gjort opmærksom på at vi indtil flere gange har skrevet til "Helle" uden at vi kunne få oplyst ordre nr. faktura nr. eller hvilke produkter som "Helle" mener vi har ombyttet.

Det er ikke seriøst at man bliver hængt ud på trustpilot og at trustpilot efterfølgende fjerner vores kommentar.

Vi har fået en besked fra trustpilot om at hvis vi køber et abonnement hos dem, så kan vi fjerne de anmeldelser som vi ikke finder rigtige.

Det er IKKE seriøst at de firmaer som køber sig ind hos trustpilot kan fjerne de anmeldelser som de ikke finder gode nok.

Vi ville som netbutik håbe at man kunne fravælge at blive anmeldt på trustpilot, men det kan man ikke, man kan kun købe sig til at man kan fjerne de anmeldelser som man finder for dårlige!


Vi kan ikke undgå at sidde tilbage med en mistanke om at "Helle" er en person som trustpilot har opfundet for at forsøge at presse os til at tegne et abonnement hos dem. Det sker ALDRIG.

USERIØST.

TRUSTPILOT 0 stjerner fra os

og sikkert fra mange andre netbutikker.